kontaktní formulář >

Akademie třetího věku od roku 2012 realizuje zábavně vzdělávací pořady pro aktivní seniory po celé České republice. Jejím zakladatelem a lektorem je Petr Šika. Pořady probíhají přímo u objednatele, kterým bývají městské a obecní samosprávy, knihovny, zájmová sdružení, domovy seniorů.

Proč zřídit vlastní Akademii třetího věku

Objednatel získá přímý vliv na tématický a termínový rozvrh, který si řídí podle svých vlastních potřeb

Vznikne cílená aktivita na podporu vlastní komunity s přímou zpětnou vazbou

Dojde k výhodnému spojení s doprovodnými zájezdovými aktivitami akademie

Lektor a jeho kompetence

Lektorem pořadů je Petr Šika. Jako pedagog působí v akademickém prostředí čtyř států v Česku, na Slovensku, v Německu a Rakousku. Praktické zkušenosti s vrcholovým řízením získal ve funkci senátora akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni. Za lektorskou činnost byl vyznamenán výroční plaketou Městské části Praha 7.

Jak akademie probíhá

Roční cyklus akademie je rozdělen na zimní a letní semestr. U zákazníka probíhají jednotlivé pořady obvykle jednou měsíčně. Běžný pořad trvá cca 80 minut bez přestávky. Výklad lektora doprovází multimediální promítání. Na konci ročníku obdrží účastníci pamětní diplom.

Kdo se může účastnit

Přijít může každý zájemce. Účast posluchačů nebývá omezena věkem ani dosaženým vzděláním. O podmínkách vstupu a přesném místě konání pořadu rozhoduje vždy konkrétní objednatel. Cena pro objednatele se stanovuje podle individuální kalkulace paušálně a vlastní vstupné si určuje objednatel sám.

Ukázkový pořad

Akademii třetího věku nemusíte zahájit celým semestrem. Pro nové zájemce nabízíme možnost uspořádání jednoho pořadu, během kterého se na vlastní oči a uši přesvědčíte, jak pořady akademie fungují.

Chcete se dozvědět víc podrobností?
Vyplňte, prosím, kontaktní formulář:

Kontaktní formulář

Kontakt na lektora:
Ing. Petr Šika
tel. 722 722 777
[email protected]

Do základní verze
pro stolní počítače >