Informace studijního oddělení – 2020

2020-12-23 Čtvrté prodloužení režimu nouzového stavu
Nouzový stav v České republice je tentokrát prodloužen o dalších 30 dnů. To znamená, že bude platit do 22. ledna 2021. O čtvrtém prodloužení režimu nouzového stavu informovala vláda ČR.

2020-12-18 Zákaz vnitřních akcí s limitem 10 účastníků
Vláda znovu pořádání vnitřních skupinových akcí s limitem 10 účastníků zakázala.

2020-12-10 Prodloužení nouzového stavu
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila a vláda ČR vyhlásila opakované prodloužení nouzového stavu na území ČR
do 23. prosince 2020.

2020-12-03 Povolení vnitřních akcí s limitem 10 účastníků
Od čtvrtka 3. prosince 2020 legislativní situace povoluje konání hromadných vnitřních akcí s účastí do 10 osob.

2020-11-20 Další prodloužení nouzového stavu
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila a vláda ČR vyhlásila další prodloužení nouzového stavu na území ČR.
Tentokrát do 12. prosince 2020. Pořady akademie se nadále konat nesmějí.

2020-10-30 Prodloužení nouzového stavu
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila a vláda ČR vyhlásila prodloužení nouzového stavu na území ČR do 20. listopadu 2020.

2020-10-05 Pozastavení konání pořadů
V reakci na represivní opatření vlády z 30.9.2020 jsou pořady Akademie třetího věku od 5.10.2020 pozastaveny do 3.11.2020. Všechny pořady, které se měly konat v uvedeném období, budou uspořádány v nejbližším náhradním termínu. Přesný datum konání odložených pořadů bude s objednateli projednán individuálně.

2020-10-05 Omezení hromadných akcí
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje:
hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech.

2020-09-30-Vyhlášení nouzového stavu
Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

Speciální katalog zájezdů Vánoce 2020

Pro letošní Vánoce je pro vás připravena speciální rozšířená nabídka destinací. Ačkoliv v současné době nikdo nedokáže říci, jaká bude v prosinci situace, v nabídce najdete zahraniční i tuzemské cíle. K mimořádně úspěšnému zájezdu do Drážďan, který je spojen s prohlídkou filmových lokací pohádky Tři oříšky pro Popelku, pro letošek přibyla novinka z Bavorska. Pro obce, které letos preferují tuzemské cíle, je v nabídce adventní zájezd do romantického Českého Krumlova a Kouzelná předvánoční Praha. Především zájezd do Prahy je velice atraktivní nejen jako pozoruhodná lokalita, ale i pro celkovou časovou a ekonomickou výhodnost.

2020-05-27 Pořady Akademie třetího věku pokračují
Máme pro vás dobrou zprávu. Pořady Akademie třetího věku už opět pokračují. Zájem posluchačů nás upřímně překvapil. Už nyní je jisté, že do konce srpna proběhne minimálně 15 pořadů. Více informací získáte na: https://akademie3v.cz/kalendar-porady/

2020-05-02 Oznámení o zahájení revitalizace termínového kalendáře
S ohledem na oznámený termín ukončení platnosti omezení byla zahájena revitalizace termínového kalendáře pořadů Akademie třetího věku po 11.květnu 2020.

Dárek posluchačům akademie

Vážené posluchačky a posluchači, v období vynuceného přerušení pořadů akademie pro vás máme dárek. Všem zájemcům zašleme zdarma pdf publikaci Petra Šiky Světlo v hlavě. Jedná se o kolekci 150 autorských fotografií, které doplňuje sbírka citátů. Publikaci získáte ZDE >>

2020-04-15 Oznámení o zahájení revitalizace termínového kalendáře
S ohledem na oznámený termín ukončení platnosti omezení byla zahájena revitalizace termínového kalendáře pořadů a zájezdů Akademie třetího věku po 8. červnu 2020.

2020-04-14 Aktuální informace
Na dnešní tiskové konferenci vlády ČR bylo oznámeno další prodloužení nouzového stavu. Podle aktuální prognozy by měly být kulturní a společenské akce s účastí do 50 osob povoleny počínaje 8. červnem 2020.

Akademie třetího věku posiluje brand

2020-04-11
Počínaje dnešním dnem začala Akademie třetího věku používat nové logo. Posilování brandu probíhá v souvislosti s formováním aktualizované rozvojové strategie. Logo je součástí nového systému jednotné vizuální identity akademie. Manual Corporate Identity vznikl na základě analýzy potřeby sjednocení vnitřní i vnější vizuální komunikace. Akademie vlastní neomezenou licenci výhradního užití.

2020-04-05 Akademie třetího věku on-line
Pro zájemce s příslušným technickým vybavením jsme na období přerušeného semestru připravili nabídku pořádání přednáškových video pořadů. Budou probíhat prostřednictvím
on-line aplikace Hangouts Meet.