Informace studijního oddělení

2021-06-08 Nařízení ministerstva zdravotnictví
Od úterý 8. června 2021 povinnost nosit roušku přestává platit pro pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky při poskytování vzdělávání s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje, osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby přednášející.

2021-06-01 Akademie třetího věku opět funguje
Od začátku července obnovujeme pořádání zábavně-vzdělávacích pořadů i zážitkových zájezdů Po stopách zábavné historie. Vedle prázdninového programu naplňujeme termínový rozvrh pořadů na podzim a zimu.

2021-05-27 Dotazník doktorandky
Na vedení naší Akademie třetího věku se obrátila se žádostí paní Klaudia Maksim-Dąbrowska, doktorandka na Fakultě sociálních věd Slezské univerzity v Katovicích s prosbou. Studuje téma aktivizace studentů – seniorů. Velice by jí pomohlo, kdybyste vyplnili následující dotazník:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiUhfl6ZgsYljVUG5hza5HnKxeIo1o9hmEZ17r8Yze2ogh3g/viewform?usp=sf_link

Rádi paní Klaudii Maksim-Dąbrowské pomůžeme a věříme, že jí pomůžete i vy. Vyplňte proto, prosím, dotazník co nejdříve.

2021-05-24 Zákaz nadále trvá
Vládní zákaz pořádání vnitřních vzdělávacích akcí bez omezení plynule pokračuje i po 24.5.2021.
Na vzdělávacích akcích se může sejít uvnitř 50 účastníků. Účast je nadále podmíněna: buď negativní test, uplynutí čtrnáct dní od dokončeného očkování, či maximálně devadesát dní od prodělané nemoci covid-19. Akce mohou navštěvovat jen sedící diváci a musejí nosit respirátor.

2021-05-17 Zákaz nadále trvá
Vládní zákaz pořádání vnitřních kulturních akcí bez omezení plynule pokračuje i po 17.5.2021.

2021-05-09 Zákaz nadále trvá
Vládní zákaz pořádání hromadných kulturních akcí bez omezení bude plynule pokračovat i po 10.5.2021.

2021-04-21 Další prodloužení zákazu
Podle posledních informací z Úřadu vlády ČR se od 3.5.2021 o zrušení zákazu pořádání hromadných kulturních akcí bez omezení (tzv. Balíčky pro návrat zpět do normálního života 1-5) vůbec neuvažuje.

2021-04-13 Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se veřejné organizované akce mohou konat. Pouze se jich smí fyzicky zúčastnit max. 2 osoby.

2021-04-11 Dobrá zpráva
Ačkoliv dosud existuje pandemická pohotovost podle tzv. „pandemického zákona“, uvedeného v účinnost již od 27.2.2021  (zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID- 19), nouzový stav dnes, po 254 dnech, končí.

2021-03-26 Osmé prodloužení režimu nouzového stavu
Vláda České republiky vyhlásila další prodloužení nouzového stavu, tentokrát na 14 dnů, do 11.4.2021. Pořady Akademie nebudou smět být proto ani v první polovině dubna obnoveny.

2021-02-26 Sedmé prodloužení režimu nouzového stavu
Vláda České republiky vyhlásila další prodloužení nouzového stavu, tentokrát rovnou na 30 dnů, do 28.3.2021. Pořady Akademie nebudou smět být proto ani v březnu obnoveny.

2021-02-15 Vyhlášení nového režimu nouzového stavu
Vláda České republiky se, navzdory usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, rozhodla vyhlásit nový režim nouzového stavu s platností od 15.2.2021. Práce na obnovení provozu Akademie jsou z tohoto důvodu znovu zastaveny.

2021-02-12 Ukončení režimu nouzového stavu
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky se na svém jednání ve čtvrtek 11. února rozhodla většinou hlasů zamítnout vládní návrh na šesté prodloužení režimu nouzového stavu. Nouzový stav končí v neděli 14. února 2021. Zahajujeme práce na obnovení provozu Akademie.

2021-01-23 Páté prodloužení režimu nouzového stavu
Nouzový stav v České republice bude nově platit do 14.února. Na základě souhlasu uděleného Poslaneckou sněmovnou rozhodla o jeho prodloužení na mimořádném jednání v pátek 22. ledna 2021 naše vláda.

2021-01-01 Novoroční pozdrav 2021
Vážené akademičky, milí akademici, přátelé a příznivci Akademie třetího věku.
Devátý ročník naší akademie byl poznamenán zásadními událostmi. Naše plány a cíle se splnit nepodařilo.
Převážnou část roku naší akademii zákaz činnosti buď hrozil, nebo rovnou platil. Přesto bych chtěl poděkovat všem, kdo se v loňském roce pořadů akademie zúčastnili a také všem, kdo se na organizaci pořadů podíleli. Moje zvláštní poděkování patří i těm, kteří se pokusili zorganizovat pořady, které se nakonec uskutečnit nesměly.

Na úvod roku 2021 mám pro vás dobrou zprávu. Akademii se zlikvidovat nepodařilo. Bude pokračovat hned, jakmile zákazy a omezení přestanou platit. Pořady se rozběhnou i tam, kde byly loni pouze naplánovány. Stejně tak bude pokračovat i zájezdový program Po stopách zábavné historie.

Akademie třetího věku letos slaví 10. výročí své existence. Protože není podstatné, co se stalo, ale jak se k tomu postavíme, rozhodli jsme se letošní ročník udělat podstatně pestřejší a zajímavější. Těšit se tedy můžete na nová přednášková témata i nové zájezdové cíle. Věřím, že se s vámi brzy znovu setkám při některém z dalších pořadů Akademie třetího věku.

Úspěšný studijní rok 2021 přeje
Ing. Petr Šika
lektor Akademie třetího věku

2020-12-23 Čtvrté prodloužení režimu nouzového stavu
Nouzový stav v České republice je tentokrát prodloužen o dalších 30 dnů. To znamená, že bude platit do 22. ledna 2021. O čtvrtém prodloužení režimu nouzového stavu informovala vláda ČR.

2020-12-18 Zákaz vnitřních akcí s limitem 10 účastníků
Vláda znovu pořádání vnitřních skupinových akcí s limitem 10 účastníků zakázala.

2020-12-10 Prodloužení nouzového stavu
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila a vláda ČR vyhlásila opakované prodloužení nouzového stavu na území ČR
do 23. prosince 2020.

2020-12-03 Povolení vnitřních akcí s limitem 10 účastníků
Od čtvrtka 3. prosince 2020 legislativní situace povoluje konání hromadných vnitřních akcí s účastí do 10 osob.

2020-11-20 Další prodloužení nouzového stavu
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila a vláda ČR vyhlásila další prodloužení nouzového stavu na území ČR.
Tentokrát do 12. prosince 2020. Pořady akademie se nadále konat nesmějí.

2020-10-30 Prodloužení nouzového stavu
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila a vláda ČR vyhlásila prodloužení nouzového stavu na území ČR do 20. listopadu 2020.

2020-10-05 Pozastavení konání pořadů
V reakci na represivní opatření vlády z 30.9.2020 jsou pořady Akademie třetího věku od 5.10.2020 pozastaveny do 3.11.2020. Všechny pořady, které se měly konat v uvedeném období, budou uspořádány v nejbližším náhradním termínu. Přesný datum konání odložených pořadů bude s objednateli projednán individuálně.

2020-10-05 Omezení hromadných akcí
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje:
hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech.

2020-09-30-Vyhlášení nouzového stavu
Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

Speciální katalog zájezdů Vánoce 2020

Pro letošní Vánoce je pro vás připravena speciální rozšířená nabídka destinací. Ačkoliv v současné době nikdo nedokáže říci, jaká bude v prosinci situace, v nabídce najdete zahraniční i tuzemské cíle.
K mimořádně úspěšnému zájezdu do Drážďan, který je spojen s prohlídkou filmových lokací pohádky Tři oříšky pro Popelku, pro letošek přibyla novinka z Bavorska.

Pro obce, které letos preferují tuzemské cíle, je v nabídce adventní zájezd do romantického Českého Krumlova a Kouzelná předvánoční Praha. Především zájezd do Prahy je velice atraktivní nejen jako pozoruhodná lokalita, ale i pro celkovou časovou a ekonomickou výhodnost.

2020-05-27 Pořady Akademie třetího věku pokračují
Máme pro vás dobrou zprávu. Pořady Akademie třetího věku už opět pokračují. Zájem posluchačů nás upřímně překvapil. Už nyní je jisté, že do konce srpna proběhne minimálně 15 pořadů. Více informací získáte na: https://akademie3v.cz/kalendar-porady/

2020-05-02 Oznámení o zahájení revitalizace termínového kalendáře
S ohledem na oznámený termín ukončení platnosti omezení byla zahájena revitalizace termínového kalendáře pořadů Akademie třetího věku po 11.květnu 2020.


Dárek posluchačům akademie

Vážené posluchačky a posluchači,
v období vynuceného přerušení pořadů akademie pro vás máme dárek. Všem zájemcům zašleme zdarma pdf publikaci Petra Šiky Světlo v hlavě. Jedná se o kolekci 150 autorských fotografií, které doplňuje sbírka citátů. Publikaci získáte ZDE >>

2020-04-15 Oznámení o zahájení revitalizace termínového kalendáře
S ohledem na oznámený termín ukončení platnosti omezení byla zahájena revitalizace termínového kalendáře pořadů a zájezdů Akademie třetího věku po 8. červnu 2020.

2020-04-14 Aktuální informace
Na dnešní tiskové konferenci vlády ČR bylo oznámeno další prodloužení nouzového stavu. Podle aktuální prognozy by měly být kulturní a společenské akce s účastí do 50 osob povoleny počínaje 8. červnem 2020.

Akademie třetího věku posiluje brand

2020-04-11
Počínaje dnešním dnem začala Akademie třetího věku používat nové logo. Posilování brandu probíhá v souvislosti s formováním aktualizované rozvojové strategie. Logo je součástí nového systému jednotné vizuální identity akademie. Manual Corporate Identity vznikl na základě analýzy potřeby sjednocení vnitřní i vnější vizuální komunikace. Akademie vlastní neomezenou licenci výhradního užití.

2020-04-05 Akademie třetího věku on-line
Pro zájemce s příslušným technickým vybavením jsme na období přerušeného semestru připravili nabídku pořádání přednáškových video pořadů. Budou probíhat prostřednictvím
on-line aplikace Hangouts Meet.


2020-03-31 Aktuální Informace
Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu do 11.dubna 2020 do 6:00 hodin.
studijní oddělení

2020-03-23 Aktuální Informace
Vážené posluchačky a posluchači,
podle aktuálního rozhodnutí vlády ČR bude omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti platit nejméně do 1. dubna 2020 do 6 hodin ráno.
studijní oddělení

2020-03-17 Doporučení Státního zdravotního ústavu Praha
Hygiena rukou ve zdravotnictví je směrnice Státního zdravotního ústavu Praha, která obsahuje metodický návod na to, jak si správně mýt ruce. Zpracováno s využitím publikace „SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE: Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví: Souhrn. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Vydal SZO v rámci projektu „Významné dny ve zdravotnictví v kontextu podpory zdraví“. Ke stažení v pdf ZDE ►

2020-03-13 Informace o přerušení semestru
Vážené posluchačky a posluchači,
jarní semestr 2020 Akademie třetího věku je dočasně přerušen. O náhradních termínech konání naplánovaných pořadů budete včas informováni.
Ing. Petr Šika
lektor Akademie třetího věku

2020-03-12 Aktuální Informace
Vážené posluchačky a posluchači,
v důsledku vládního nařízení o zákazu shromažďování jsou až do odvolání pořady a zájezdy akademie zakázány.
studijní oddělení

2020-01-01 Poděkování
Vážené posluchačky a posluchači,
dovolte, abych vám poděkoval za váš zájem o pořady Akademie třetího věku v uplynulém roce.

V roce 2019 jsme pro vás uspořádali celkem 116 studijních seminářů. Z krátkého ohlédnutí za minulým rokem je patrno, že největšímu zájmu se těšil opět cyklus Zábavná historie.
Jsem přesvědčen, že vám nastávající devátý ročník Akademie třetího věku přinese opět spoustu nových poznatků i příjemné zábavy. Těším se na další setkání se všemi, kteří si na semináře akademie najdou cestu.

Úspěšný studijní rok 2020 přeje
Ing. Petr Šika
lektor Akademie třetího věku