Informace studijního oddělení

2020-11-20 Další prodloužení nouzového stavu
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila a vláda ČR vyhlásila další prodloužení nouzového stavu na území ČR.
Tentokrát do 12. prosince 2020. Pořady akademie se nadále konat nesmějí.

2020-10-30 Prodloužení nouzového stavu
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila a vláda ČR vyhlásila prodloužení nouzového stavu na území ČR do 20. listopadu 2020.

2020-10-05 Pozastavení konání pořadů
V reakci na represivní opatření vlády z 30.9.2020 jsou pořady Akademie třetího věku od 5.10.2020 pozastaveny do 3.11.2020. Všechny pořady, které se měly konat v uvedeném období, budou uspořádány v nejbližším náhradním termínu. Přesný datum konání odložených pořadů bude s objednateli projednán individuálně.

2020-10-05 Omezení hromadných akcí
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje:
hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech.

2020-09-30-Vyhlášení nouzového stavu
Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

Speciální katalog zájezdů Vánoce 2020

Pro letošní Vánoce je pro vás připravena speciální rozšířená nabídka destinací. Ačkoliv v současné době nikdo nedokáže říci, jaká bude v prosinci situace, v nabídce najdete zahraniční i tuzemské cíle.
K mimořádně úspěšnému zájezdu do Drážďan, který je spojen s prohlídkou filmových lokací pohádky Tři oříšky pro Popelku, pro letošek přibyla novinka z Bavorska.

Pro obce, které letos preferují tuzemské cíle, je v nabídce adventní zájezd do romantického Českého Krumlova a Kouzelná předvánoční Praha. Především zájezd do Prahy je velice atraktivní nejen jako pozoruhodná lokalita, ale i pro celkovou časovou a ekonomickou výhodnost.

2020-05-27 Pořady Akademie třetího věku pokračují
Máme pro vás dobrou zprávu. Pořady Akademie třetího věku už opět pokračují. Zájem posluchačů nás upřímně překvapil. Už nyní je jisté, že do konce srpna proběhne minimálně 15 pořadů. Více informací získáte na: https://akademie3v.cz/kalendar-porady/

2020-05-02 Oznámení o zahájení revitalizace termínového kalendáře
S ohledem na oznámený termín ukončení platnosti omezení byla zahájena revitalizace termínového kalendáře pořadů Akademie třetího věku po 11.květnu 2020.


Dárek posluchačům akademie

Vážené posluchačky a posluchači,
v období vynuceného přerušení pořadů akademie pro vás máme dárek. Všem zájemcům zašleme zdarma pdf publikaci Petra Šiky Světlo v hlavě. Jedná se o kolekci 150 autorských fotografií, které doplňuje sbírka citátů. Publikaci získáte ZDE >>

2020-04-15 Oznámení o zahájení revitalizace termínového kalendáře
S ohledem na oznámený termín ukončení platnosti omezení byla zahájena revitalizace termínového kalendáře pořadů a zájezdů Akademie třetího věku po 8. červnu 2020.

2020-04-14 Aktuální informace
Na dnešní tiskové konferenci vlády ČR bylo oznámeno další prodloužení nouzového stavu. Podle aktuální prognozy by měly být kulturní a společenské akce s účastí do 50 osob povoleny počínaje 8. červnem 2020.

Akademie třetího věku posiluje brand

2020-04-11
Počínaje dnešním dnem začala Akademie třetího věku používat nové logo. Posilování brandu probíhá v souvislosti s formováním aktualizované rozvojové strategie. Logo je součástí nového systému jednotné vizuální identity akademie. Manual Corporate Identity vznikl na základě analýzy potřeby sjednocení vnitřní i vnější vizuální komunikace. Akademie vlastní neomezenou licenci výhradního užití.

2020-04-05 Akademie třetího věku on-line
Pro zájemce s příslušným technickým vybavením jsme na období přerušeného semestru připravili nabídku pořádání přednáškových video pořadů. Budou probíhat prostřednictvím
on-line aplikace Hangouts Meet.


2020-03-31 Aktuální Informace
Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu do 11.dubna 2020 do 6:00 hodin.
studijní oddělení

2020-03-23 Aktuální Informace
Vážené posluchačky a posluchači,
podle aktuálního rozhodnutí vlády ČR bude omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti platit nejméně do 1. dubna 2020 do 6 hodin ráno.
studijní oddělení

2020-03-17 Doporučení Státního zdravotního ústavu Praha
Hygiena rukou ve zdravotnictví je směrnice Státního zdravotního ústavu Praha, která obsahuje metodický návod na to, jak si správně mýt ruce. Zpracováno s využitím publikace „SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE: Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví: Souhrn. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Vydal SZO v rámci projektu „Významné dny ve zdravotnictví v kontextu podpory zdraví“. Ke stažení v pdf ZDE ►

2020-03-13 Informace o přerušení semestru
Vážené posluchačky a posluchači,
jarní semestr 2020 Akademie třetího věku je dočasně přerušen. O náhradních termínech konání naplánovaných pořadů budete včas informováni.
Ing. Petr Šika
lektor Akademie třetího věku

2020-03-12 Aktuální Informace
Vážené posluchačky a posluchači,
v důsledku vládního nařízení o zákazu shromažďování jsou až do odvolání pořady a zájezdy akademie zakázány.
studijní oddělení

2020-01-01 Poděkování
Vážené posluchačky a posluchači,
dovolte, abych vám poděkoval za váš zájem o pořady Akademie třetího věku v uplynulém roce.

V roce 2019 jsme pro vás uspořádali celkem 116 studijních seminářů. Z krátkého ohlédnutí za minulým rokem je patrno, že největšímu zájmu se těšil opět cyklus Zábavná historie.
Jsem přesvědčen, že vám nastávající devátý ročník Akademie třetího věku přinese opět spoustu nových poznatků i příjemné zábavy. Těším se na další setkání se všemi, kteří si na semináře akademie najdou cestu.

Úspěšný studijní rok 2020 přeje
Ing. Petr Šika
lektor Akademie třetího věku


Máte zájem u vás uspořádat ukázkový pořad?

Novým zájemcům o pořádání Akademie třetího věku nabízíme možnost realizace ukázkového pořadu. Rádi se s vámi domluvíme na konkrétním termínu. Více informací, ukázky a kontaktní formulář naleznete v sekci Ukázkový pořad.

Do sekce Ukázkový pořad >