Do verze pro mobilní zařízení >


Vítejte v Akademii třetího věku

2020-11-20 Další prodloužení nouzového stavu
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila a vláda ČR vyhlásila další prodloužení nouzového stavu na území ČR.
Tentokrát do 12. prosince 2020. Pořady akademie se nadále konat nesmějí.

Akademie třetího věku realizuje zábavně vzdělávací pořady pro aktivní seniory po celé České republice. Jejím zakladatelem a lektorem je Petr Šika. Pořady probíhají přímo u objednatele, kterým bývají městské a obecní samosprávy, knihovny, zájmová sdružení, domovy seniorů. Od roku 2012 jsme realizovali u desítek klientů stovky pořadů. Akademie tématicky soustřeďuje na 5 základních oblastí: Zábavná historieZábavná psychologie ● Reminiscenční terapie ● Příprava na stárnutí a Lázeňská akademie zábavy.


Výhody komunitní Akademie třetího věku

Zajištění atraktivní komunitní aktivity přímo ve vaší lokalitě. Účastníci akademie nemusejí nikam dojíždět
podpora volnočasové aktivizace seniorů
využití vlastních společenských prostor

Proč zřídit vlastní Akademii třetího věku

Přímý vliv na tématický a termínový rozvrh, který si objednatel řídí podle svých vlastních potřeb
Cílená aktivita na podporu vlastní komunity s přímou zpětnou vazbou
Výhodné spojení s doprovodnými zájezdovými aktivitami akademie

Jak Akademii třetího věku rozběhnout

uspořádat ukázkový pořad
naplánovat termíny prvního semestru
vybrat témata z katalogu pořadů

Lektor a jeho kompetence

Lektorem autorských pořadů Akademie třetího věku je Petr Šika. Jako pedagog působí v akademickém prostředí čtyř států v Česku, na Slovensku, v Německu a Rakousku. Praktické zkušenosti s vrcholovým řízením získal ve funkci senátora akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni. Věnuje se pedagogické, literární a konzultantské činnosti. Za lektorskou činnost byl vyznamenán výroční plaketou Městské části Praha 7.




7 benefitů Akademie třetího věku

atraktivní témata přednáškových pořadů
zřetelný a hlasitý přednes uzpůsobený potřebám cílové skupiny publika
rozšíření místní nabídky kulturně společenských a vzdělávacích aktivit
tématická a termínová flexibilita
zkušený lektor se zahraniční univerzitní praxí
propojení přednáškových pořadů s tématickými výlety
efektivní aktivizace seniorů za podpory reminiscenční terapie


Reference

Akademie třetího věku Petra Šiky si za léta své existence získala řadu spokojených klientů. V roce 2019 jsme realizovali 116 vystoupení v desítkách míst po celé České republice. Naší nejlepší referencí je trvalý zájem posluchačů, kteří chodí na pořady už léta pravidelně. V mnoha lokalitách se akademie stala oblíbenou kulturní a společenskou aktivitou.



Máte zájem u vás uspořádat ukázkový pořad?

Novým zájemcům o pořádání Akademie třetího věku nabízíme možnost realizace ukázkového pořadu. Rádi se s vámi domluvíme na konkrétním termínu. Více informací, ukázky a kontaktní formulář naleznete v sekci Ukázkový pořad.

Do sekce Ukázkový pořad >

2020-10-05 Omezení hromadných akcí
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje:
hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech.

2020-09-30 Vyhlášení nouzového stavu
Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.