Městské a obecní samosprávy, kulturní domy, knihovny, zájmová sdružení, domovy seniorů, letošní podzimní termíny Akademie třetího věku objednávejte ZDE>

Začátek podzimní sezony se blíží. Akademie třetího věku má pro vás připravenou tématickou a termínovou nabídku. Již tradičně pro vás do podzimního plánu akcí zařazujeme nabídku pořadů k Týdnu knihoven a Mezinárodnímu dni seniorů. Využijte naše tématicky zaměřené pořady z cyklu Zábavná historie. Plánování podzimních termínů je v plném proudu. Pokud chcete některou z aktivit akademie objednat …

Více informací ZDE>

Od roku 2012 realizuje Akademie třetího věku zábavně vzdělávací pořady pro aktivní seniory po celé České republice. Pořady probíhají přímo u objednatele, kterým bývají městské a obecní samosprávy, kulturní domy, knihovny, zájmová sdružení, domovy seniorů.

Zábavně vzdělávací pořady Akademie se tématicky soustřeďují na 5 základních oblastí: Zábavná historie ● Zábavná psychologie ● Reminiscenční terapie ● Příprava na stárnutí ● Lázeňská akademie zábavy.

Více informací ZDE>

Zábavně vzdělávací pořady

Hlavní náplní Akademie třetího věku jsou zábavně vzdělávací pořady. Účast posluchačů není omezena věkem ani dosaženým vzděláním. Posluchači se nemusejí obávat domácích úkolů. Na Akademii třetího věku se chodí posluchači bavit. Zábavná forma vzdělávání je také naší největší konkurenční výhodou. Zájem o pořady Akademie třetího věku nyní opět rychle roste. Za první čtvrtletí roku 2022 jsme realizovali nejvíce pořadů v celých dějinách naší akademie.

Úspěch našich zábavně vzdělávacích pořadů nejen u seniorů je natolik výrazný, že plánujeme brzy rozšířit naše aktivity i na Slovensko, do Rakouska a do Německa.

Akademie probíhá obvykle v pravidelných časových intervalech v prostorách zvolených objednatelem. Běžný pořad trvá cca 75 minut bez přestávky. Pro technickou realizaci pořadů lze využít stávající instalovanou techniku, nebo použít naše vlastní audiovizuální vybavení.

Výklad lektora doprovází multimediální promítání. Tématická náplň vychází z aktuálně platného katalogu pořadů. Počet pořadů a jejich konkrétní termíny lze dohodnout individuálně. Více informací najdete v sekci Akademie >

Výhody komunitní Akademie třetího věku

Pro seniorskou populaci má účast na pořadech Akademie třetího věku mimořádný význam. Na řadě míst se nám podařilo v rámci akademie vytvořit přátelské posluchačské komunity. Především seniorky velice oceňují právě tento formát pravidelného setkávání.

Zábavně-vzdělávací pořady přinášejí zajímavé benefity:

 • Zajištění atraktivní komunitní aktivity přímo ve vaší lokalitě
 • Podpora volnočasové aktivizace seniorů
 • Využití vlastních společenských prostor

Proč pořádat vlastní Akademii třetího věku

Nenechávejte dojíždět zájemce o pořady seniorské akademie do cizího města. Pomůžeme vám s přípravou a organizací vaší vlastní místní Akademie třetího věku. Má to své nesporné výhody:

 • Přímý vliv na tématický a termínový rozvrh, který si objednatel řídí podle svých vlastních potřeb
 • Cílená aktivita na podporu vlastní komunity s přímou zpětnou vazbou
 • Výhodné spojení s doprovodnými zájezdovými aktivitami akademie
 • Atraktivní témata přednáškových pořadů
 • Zřetelný a hlasitý verbální přednes
 • Zkušený lektor se zahraniční univerzitní praxí

Zakladatelem Akademie třetího věku a vedoucím lektorem autorských pořadů je Ing. Petr Šika. Jako pedagog působí v akademickém prostředí čtyř států v Česku, na Slovensku, v Německu a Rakousku. Praktické zkušenosti s vrcholovým řízením získal ve funkci senátora akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni. Věnuje se pedagogické, literární a konzultantské činnosti. Za lektorskou činnost byl vyznamenán výroční plaketou Městské části Praha 7.

Více informací ZDE>

.

.

Akademie třetího věku si za léta své existence získala velké množství spokojených klientů. Těší nás, že se posluchači nenechali zmanipulovat ani nepřetržitou mediální demagogií. Návštěvnost a zájem o naše pořady nyní opět rychle roste.

Stovka lokalit, ve kterých se již Akademie třetího věku prosadila, jednoznačně potvrzuje popularitu těchto volnočasových aktivit. Naší nejlepší referencí je trvalý zájem posluchačů, kteří chodí na pořady už léta pravidelně. V mnoha lokalitách se Akademie třetího věku stala dlouhodobou vyhledávanou kulturní a společenskou aktivitou.

Ukázky referencí ZDE>

města ● obce ● kulturní domy ● knihovny ● zájmové organizace ● domovy seniorů ● lázeňská zařízení

Jak začít s místní Akademií třetího věku

Zahájit vlastní seniorskou akademii je snadné. Využijte naše dlouholeté zkušenosti s pořádáním akademií v desítkách měst a obcí. Připravíme pro vás promo materiály pro elektronickou i tištěnou propagaci. Pozvánky k návštěvě úvodního pořadu stačí pouze zveřejnit ve vašich obvyklých informačních kanálech.

 • kontaktujte nás s vašimi návrhy termínu ukázkového pořadu
 • společně vybereme vhodný termín a čas
 • připravíme pro vás objednávku a pozvánku

Máte zájem u vás uspořádat ukázkový pořad?
Novým zájemcům o pořádání Akademie třetího věku nabízíme možnost realizace ukázkového pořadu. Rádi se s vámi domluvíme na konkrétním termínu. Více informací, ukázky a kontaktní formulář naleznete v sekci Ukázkový pořad.

Chcete od nás nabídku?
Napište nebo zavolejte.
Kontakt ZDE>