Aktuálně:

2021-11-25 Rozhodnutí vlády ČR
Vláda ČR v demisi ve čtvrtek 25.11.2021 rozhodla o vyhlášení 30-denního nouzového stavu, který začne platit od půlnoci 25.11.2021. Protiepidemická opatření budou účinná od páteční 18. hodiny. Na kulturních představeních a vzdělávacích akcích může být maximálně 1000 diváků. Objednané pořady Akademie třetího věku, u kterých se tedy předpokládá účast více než 1000 diváků, budou až do odvolání ODLOŽENY. Konání ostatních pořadů tímto vládním rozhodnutím NENÍ OMEZENO.

Akademie třetího věku realizuje zábavně vzdělávací pořady pro aktivní seniory po celé České republice. Jejím zakladatelem a vedoucím lektorem je Petr Šika. Pořady probíhají přímo u objednatele, kterým bývají městské a obecní samosprávy, knihovny, zájmová sdružení, domovy seniorů. Od roku 2012 jsme realizovali u desítek klientů stovky pořadů. Akademie se tématicky soustřeďuje na 5 základních oblastí: Zábavná historieZábavná psychologie ● Reminiscenční terapie ● Příprava na stárnutí ● Lázeňská akademie zábavy.

Akademie třetího věku je cyklus zábavně vzdělávacích pořadů. Účast posluchačů nebývá omezena věkem ani dosaženým vzděláním. Akademie probíhá obvykle v pravidelných časových intervalech v prostorách zvolených objednatelem. Běžný pořad trvá cca 80 minut bez přestávky. Výklad lektora doprovází multimediální promítání. Na konci ročníku mohou účastníci obdržet pamětní diplom. Tématickou náplň lze dohodnout individuálně. Více informací v sekci: Akademie

Výhody komunitní Akademie třetího věku

Pro seniorskou populaci má účast na pořadech Akademie třetího věku mimořádný význam. Na řadě míst se nám podařilo v rámci akademie vytvořit přátelské posluchačské komunity. Především seniorky velice oceňují právě tento formát pravidelného setkávání. Zábavně-vzdělávacíc pořady přinášejí zajímavé benefity:

 • Zajištění atraktivní komunitní aktivity přímo ve vaší lokalitě
 • Podpora volnočasové aktivizace seniorů
 • Využití vlastních společenských prostor

Proč pořádat vlastní Akademii třetího věku

Nenechávejte dojíždět zájemce o pořady seniorské akademie do cizího města. Pomůžeme vám s přípravou a organizací vaší vlastní místní Akademie třetího věku. Má to své nesporné výhody:

 • Přímý vliv na tématický a termínový rozvrh, který si objednatel řídí podle svých vlastních potřeb
 • Cílená aktivita na podporu vlastní komunity s přímou zpětnou vazbou
 • Výhodné spojení s doprovodnými zájezdovými aktivitami akademie
 • Atraktivní témata přednáškových pořadů
 • Zřetelný a hlasitý verbální přednes
 • Zkušený lektor se zahraniční univerzitní praxí

Vedoucím lektorem autorských pořadů Akademie třetího věku je Petr Šika. Jako pedagog působí v akademickém prostředí čtyř států v Česku, na Slovensku, v Německu a Rakousku. Praktické zkušenosti s vrcholovým řízením získal ve funkci senátora akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni. Věnuje se pedagogické, literární a konzultantské činnosti. Za lektorskou činnost byl vyznamenán výroční plaketou Městské části Praha 7.

.

.

Akademie třetího věku Petra Šiky si za léta své existence získala řadu spokojených klientů. V roce 2019 jsme realizovali 116 vystoupení v desítkách míst po celé České republice. Naší nejlepší referencí je trvalý zájem posluchačů, kteří chodí na pořady už léta pravidelně. V mnoha lokalitách se akademie stala vyhledávanou kulturní a společenskou aktivitou.

města ● obce ● knihovny ● kulturní a sociální zařízení ● lázeňská zařízení

Jak začít s místní Akademií třetího věku

Zahájit vlastní seniorskou akademii je snadné. Využijte naše dlouholeté zkušenosti s pořádáním akademie v desítkách měst a obcí. Připravíme pro vás promo materiály pro elektronickou i tištěnou propagaci. Pozvánky k návštěvě úvodního pořadu stačí pouze zveřejnit ve vašich obvyklých informačních kanálech. Jak postupovat:

 • kontaktujte nás s vašimi návrhy termínu ukázkového pořadu
 • společně vybereme vhodný termín a čas
 • připravíme pro vás objednávku a pozvánku

Máte zájem u vás uspořádat ukázkový pořad?
Novým zájemcům o pořádání Akademie třetího věku nabízíme možnost realizace ukázkového pořadu. Rádi se s vámi domluvíme na konkrétním termínu. Více informací, ukázky a kontaktní formulář naleznete v sekci Ukázkový pořad.