Cyklus pořadů Příprava na stárnutí

Cyklus autorských pořadů s názvem Příprava na stárnutí se zaměřuje na praktickou pomoc seniorům i všem, kteří se o seniory starají.

Inspirační kaleidoskop pro aktivizaci seniorů (PNS1)

Vzdělávací pořad s názvem Inspirační kaleidoskop pro aktivizaci seniorů se věnuje ukázkám zajímavých aktivit seniorů i osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Nabízí širokou paletu nápadů a může posloužit jako vítaná inspirace pro individuální i skupinovou aktivizaci.

Praktické pomůcky pro seniory (PNS2)

Pro ulehčení namáhavých úkonů existuje velké množství kompenzačních pomůcek. Pořad Praktické pomůcky pro seniory vás seznámí s rozsáhlou ukázkou zajímavých prostředků, které usnadňují starším lidem život.

Novinky a zajímavosti pro seniory (PNS3)

Průběžně aktualizovaný vzdělávací pořad Novinky a zajímavosti pro seniory představuje rozsáhlý přehled ukázek nových výrobků a služeb z oblasti fyzioterapie, ergoterapie a ošetřovatelství. Ukázky ze světového veletrhu REHACARE.

Úpravy bydlení pro seniory (PNS4)

Praktické a bezpečné bydlení pro seniory vyžaduje specifické technicko-dispoziční uspořádání. V pořadu se dozvíte o řadě zajímavých řešení, která se mohou pro diváky stát vítanou inspirací.

Chytrá příprava na stárnutí (PNS5)

Chytrá příprava na stárnutí může pomoci nejen budoucím seniorům, ale i jejich blízkým. Nechte se poučit, jaká řešení mohou stárnoucím osobám ulehčit. Dozvíte se praktické informace o vhodných nápadech, které se v praxi dostatečně osvědčily.

Zábavná reminiscenční terapie (PNS6)

Série pořadů Zábavná reminiscenční terapie používá uvedenou techniku pro mentální aktivizaci seniorů. Účastníci interaktivního multimediálního pořadu si vybavují prezentovaná témata zábavnou formou.

Sebeobrana seniorů v obchodních vztazích (PNS7)

Na praktických příkladech jsou seniorům vysvětlovány matoucí a nepoctivé metody nabízení výrobků a služeb. Součástí semináře jsou také názorné ukázky, jak se lze těmto nátlakovým metodám bránit.

Sebeobrana seniorů v osobních vztazích (PNS8)

Pořad není o aktivní fyzické sebeobraně seniorů (!). Seznámíte se s vhodnými technickými pomůckami sebeobrany a metodikou, jak rizikovým situacím předcházet.