Škola mladých kouzelníků

Letní škola mladých kouzelníků
červenec a srpen 2024

Letní škola mladých kouzelníků je zábavný kurz vhodný pro děti 6-10 let. Základní délka kurzu jsou 3 vyučovací hodiny a dvě přestávky, celkem cca 180 min. Celkovou délku kurzu je možno upravit dle požadavků objednatele.

Objednavateli kurzu mohou být:

 • městské a obecní úřady
 • knihovny
 • kulturní zařízení
 • domy dětí a mládeže
 • komunitní centra
 • dětské ozdravovny
 • příměstské tábory

Každá vyučovací hodina má teoretickou a praktickou část. Účastníci kurzu získají informace ze života slavných iluzionistů a dozvědí se způsoby provádění kouzelnických triků. V praktické části se několik kouzel naučí sami předvádět.

Chcete u vás v roce 2024 uspořádat Letní školu mladých kouzelníků? Pořady jsou placené a jejich cena je podle místa konání kalkulována individuálně. Cena pořadů je pro objednatele paušální. Objednatel rozhoduje o výběru případného vstupného podle vlastního uvážení.

Pro termínové a cenové informace kontaktujte, prosím, lektora akademie ZDE>.

Základní prospekt Letní školy mladých kouzelníků

Základní prospekt Letní školy mladých kouzelníků je ke stažení ve formátu pdf ZDE>

Celoroční volnočasový kroužek
Škola mladých kouzelníků

Kroužek Škola mladých kouzelníků je cyklus 4-8 volnočasových zábavně-vzdělávacích pořadů. Je vhodný pro děti ve věku 6-10 let. Kroužek probíhá během školního roku v prostorách objednatele. Absolventi Školy mladých kouzelníků získávají užitečné znalosti a praktické dovednosti.

Objednavateli celoročního volnočasového kroužku Škola mladých kouzelníků mohou být:

 • městské a obecní úřady
 • školy
 • knihovny
 • kulturní zařízení
 • domy dětí a mládeže
 • komunitní centra
 • dětské ozdravovny

Pořady jsou placené a jejich cena je podle místa konání kalkulována individuálně. Cena pořadů je pro objednatele paušální. Objednatel rozhoduje o výběru případného vstupného podle vlastního uvážení. Pro termínové a cenové informace kontaktujte, prosím, lektora akademie ZDE>

Přehled variant

Kurz Letní škola

Kurz je vhodný pro děti 6-10 let. Základní délka kurzu jsou 3 vyučovací hodiny a dvě přestávky, celkem cca 180 min. Celkovou délku kurzu je možno upravit dle požadavků objednatele. Každá vyučovací hodina má teoretickou a praktickou část. Účastníci kurzu získají informace ze života slavných iluzionistů a dozvědí se způsoby provádění kouzelnických triků. V praktické části se několik kouzel naučí sami předvádět.

Kroužek (cyklus) kurzů

Jedná se sérii 4-8 kurzů, které probíhají v období podzim – zima – jaro. Kurz je vhodný pro děti 6-10 let. Základní délka každého kurzu je cca 75 minut. Každý díl cyklu má teoretickou a praktickou část. Účastníci kurzu získají informace ze života slavných iluzionistů a dozvědí se způsoby provádění kouzelnických triků. V praktické části se několik kouzel naučí sami předvádět.

Kurz pro kouzelné babičky a dědečky

Překvapte svoje vnoučata a pravnoučata. Kurz je vhodný pro aktivní seniory. Je zaměřen na procvičování jemné motoriky. Základní délka kurzu jsou 2 vyučovací hodiny a jedna přestávka, celkem cca 100 min. Celkovou délku kurzu je možno upravit dle požadavků objednatele. Každá vyučovací hodina má teoretickou a praktickou část. Účastníci kurzu získají informace ze života slavných iluzionistů a dozvědí se způsoby provádění kouzelnických triků. V praktické části se několik kouzel naučí sami předvádět.

Technické informace
Kurzy probíhají formou lektorského výkladu s multimediální podporou. Technické vybavení může být místní, nebo zajistí lektor instalaci vlastní techniky. Je třeba mít pouze možnost připojení k el. energii a vhodnou stěnu na promítání.

Termíny a ceny
Termíny je možno dohodnout podle individuálních možností lektora a potřeb objednatele. Ceny se kalkulují jako paušální. Objednatel rozhoduje o výběru případného vstupného podle vlastního uvážení.

Letní škola mladých kouzelníků 2023 ● Přijďte se dozvědět zajímavosti o nejslavnějších iluzionistech a jejich úžasných tricích. Zjistíte, jak triky fungují a několik kouzel se na kurzu také sami naučíte předvádět. Dva turnusy červenec a srpen.

.

Letní škola mladých kouzelníků 2022 ● Přijďte se dozvědět zajímavosti o nejslavnějších iluzionistech a jejich úžasných tricích. Zjistíte, jak triky fungují a několik kouzel se na kurzu také sami naučíte předvádět.

.

Letní škola mladých kouzelníků 2021 ● Multimediální pořad pro volnočasové aktivity dětí v příměstských táborech, knihovnách a komunitních centrech. Podrobné informace u lektrora akademie.

Letní škola mladých kouzelníků 2020 ● Prázdninová škola mladých kouzelníků pro děti prvního stupně ZŠ.