Škola mladých kouzelníků

Škola mladých kouzelníků je volnočasový zábavně-vzdělávací pořad. Pořad vhodný pro děti ve věku 6-10 let. Má teoretickou a praktickou část. Absolventi Školy mladých kouzelníků získávají užitečné znalosti a praktické dovednosti.
Objednavateli pořadů mohou být:

  • městské a obecní úřady
  • knihovny
  • kulturní zařízení
  • domy dětí a mládeže
  • komunitní centra
  • dětské ozdravovny
  • příměstské tábory

Kroužek mladých kouzelníků je cyklus 3-6 pořadů, které obvykle probíhají jako volnočasová aktivita během školního roku.

Katalog pořadů Škola mladých kouzelníků v pdf ke stažení ZDE

Kurz A

Kurz je vhodný pro děti 6-10 let. Základní délka kurzu jsou 3 vyučovací hodiny a dvě přestávky, celkem cca 180 min. Celkovou délku kurzu je možno upravit dle požadavků objednatele. Každá vyučovací hodina má teoretickou a praktickou část. Účastníci kurzu získají informace ze života slavných iluzionistů a dozvědí se způsoby provádění kouzelnických triků. V praktické části se několik kouzel naučí sami předvádět.

Cyklus kurzů B

Jedná se sérii 3-6 kurzů, které probíhají v období podzim – zima – jaro. Kurz je vhodný pro děti 6-10 let. Základní délka každého kurzu je cca 75 minut. Každý díl cyklu má teoretickou a praktickou část. Účastníci kurzu získají informace ze života slavných iluzionistů a dozvědí se způsoby provádění kouzelnických triků. V praktické části se několik kouzel naučí sami předvádět.

Kurz C

(pro kouzelné babičky a dědečky) Překvapte svoje vnoučata a pravnoučata. Kurz je vhodný pro aktivní seniory. Je zaměřen na procvičování jemné motoriky. Základní délka kurzu jsou 2 vyučovací hodiny a jedna přestávka, celkem cca 100 min. Celkovou délku kurzu je možno upravit dle požadavků objednatele. Každá vyučovací hodina má teoretickou a praktickou část. Účastníci kurzu získají informace ze života slavných iluzionistů a dozvědí se způsoby provádění kouzelnických triků. V praktické části se několik kouzel naučí sami předvádět.

Technické informace
Kurzy probíhají formou lektorského výkladu s multimediální podporou. Technické vybavení může být místní, nebo zajistí lektor instalaci vlastní techniky. Je třeba mít pouze možnost připojení k el. energii a vhodnou stěnu na promítání.

Termíny a ceny
Termíny je možno dohodnout podle individuálních možností lektora a potřeb objednatele. Ceny se kalkulují jako paušální. Objednatel rozhoduje o výběru případného vstupného podle vlastního uvážení.

Letní škola mladých kouzelníků 2023

  • Poznáte nejslavnější kouzelníky
  • dozvíte se, jak triky fungují
  • … a několik kouzel se také naučíte

Kurz A
Kurz je vhodný pro děti 6-10 let. Základní délka kurzu jsou 3 vyučovací hodiny a dvě přestávky, celkem cca 180 min. Celkovou délku kurzu je možno upravit dle požadavků objednatele. Každá vyučovací hodina má teoretickou a praktickou část. Účastníci kurzu získají informace ze života slavných iluzionistů a dozvědí se způsoby provádění kouzelnických triků. V praktické části se několik kouzel naučí sami předvádět.

Chcete u vás v roce 2023 uspořádat Letní školu mladých kouzelníků? Pro termínové a cenové informace kontaktujte, prosím, lektora akademie ZDE.

Letní škola mladých kouzelníků 2022 ● Přijďte se dozvědět zajímavosti o nejslavnějších iluzionistech a jejich úžasných tricích. Zjistíte, jak triky fungují a několik kouzel se na kurzu také sami naučíte předvádět.

.

Letní škola mladých kouzelníků 2021 ● Multimediální pořad pro volnočasové aktivity dětí v příměstských táborech, knihovnách a komunitních centrech. Podrobné informace u lektrora akademie.

Letní škola mladých kouzelníků 2020 ● Prázdninová škola mladých kouzelníků pro děti prvního stupně ZŠ.