Akademie třetího věku

Akademie třetího věku Petra Šiky byla založena v roce 2012.
Dnes představuje rozsáhlý soubor zábavných a vzdělávacích aktivit nejen pro seniory.
Akademie realizuje zábavně vzdělávací pořady pro aktivní seniory po celé České republice. Pořady probíhají přímo u klienta (městské a obecní samosprávy, knihovny, zájmová sdružení, domovy seniorů a podobně). V roce 2019 jsme realizovali 116 přednáškových pořadů v desítkách míst po celé České republice..

Organizační struktura Akademie třetího věku

● Katedra historie
Je nejstarší částí akademie. V současné době je zaměřena na tvorbu pořadů cyklu Zábavná historie. Tento tématický cyklus patří mezi posluchači akademie mezi nejžádanější.

● Katedra psychologie
Produkuje cyklus pořadů Zábavná psychologie, který je zaměřen na potřeby náročnějších skupin především mladších seniorů.

● Katedra reminiscenční terapie
Specializuje se na podporu aktivizace a volnočasových aktivit uživatelů stacionářů a obyvatel domů pro seniory.

● Katedra cestovního ruchu
Organizuje tématické zájezdy Po stopách zábavné historie. Cílovými destinacemi jsou zajímavé pamětihodnosti nejen po ČR, ale i v zahraničí.

● Studijní oddělení
Novinky, organizační pokyny a informace ze studijního oddělení

Jak Akademie třetího věku funguje

Roční cyklus akademie je rozdělen na zimní a letní semestr. U zákazníka probíhají jednotlivé pořady obvykle jednou měsíčně. Běžný pořad trvá cca 80 minut bez přestávky. Výklad lektora doprovází multimediální promítání. Na úvod probíhá stručná rekapitulace tématu minulého pořadu, následuje představení a výklad dnešního tématu a na závěr tématická pozvánka na pořad příští. Během každého pořadu probíhá divácká soutěž o věcnou cenu. Na konci ročníku obdrží účastníci pamětní diplom. Frekvence pořadů a tématická náplň se sjednává podle potřeb objednatele individuálně.
Pořady cyklu Reminiscenční terapie mají s ohledem na specifickou klientelu upravený charakter.
Pořady cyklu Lázeňská akademie zábavy nejsou organizovány do semestrů. S ohledem na fluktuaci lázeňských hostů se nejžádanější témata během roku opakují dle požadavků objednatele.

Lektor a jeho kompetence

Lektorem autorských pořadů Akademie třetího věku je Petr Šika. Jako pedagog působí v akademickém prostředí čtyř států v Česku, na Slovensku, v Německu a Rakousku. Praktické zkušenosti s vrcholovým řízením získal ve funkci senátora akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni. Věnuje se pedagogické, literární a konzultantské činnosti. Za lektorskou činnost byl vyznamenán výroční plaketou Městské části Praha 7.

Kdo se může pořadů Akademie třetího věku zúčastnit?

Přijít může každý zájemce. Účast posluchačů nebývá omezena věkem ani dosaženým vzděláním. O podmínkách vstupu a přesném místě konání pořadu rozhoduje vždy konkrétní objednatel. Cena pro objednatele se stanovuje podle individuální kalkulace paušálně a vlastní stupné si určuje objednatel sám.

Diplomy Akademie třetího věku

Koncem každého kalendářního roku probíhají v našich akademiích slavnostní setkání. Po společné rekapitulaci uplynulého ročníku dostávají pravidelní návštěvníci po dohodě s pořadatelem osobní pamětní diplomy.

Kdo je objednatelem pořadů Akademie třetího věku?

  • Městské a obecní úřady
  • Kulturní střediska, knihovny
  • Zájmové organizace
  • Kluby, domovy a stacionáře seniorů

Katalog pořadů akademie

Pro posluchače Akademie třetího věku máme připraveny desítky zajímavých pořadů. Výukové pořady trvají dle dohody, obvykle okolo 80 minut bez přestávky. Výklad lektora je doprovázen multimediálním promítáním. Více informací o pořadech Akademie třetího věku naleznete v sekci Pořady.

Katalog zájezdů akademie

Akademie třetího věku organizuje mnoho zajímavých tématických zájezdů. V rámci aktivit katedry cestovního ruchu máme pro vás připraveny jednodenní i víkendové zájezdy nejen po zajímavých lokalitách v České republice, ale i do zahraničí. Více informací o zájezdech Akademie třetího věku naleznete v sekci Zájezdy.


Máte zájem u vás uspořádat ukázkový pořad?

Novým zájemcům o pořádání Akademie třetího věku nabízíme možnost realizace ukázkového pořadu. Rádi se s vámi domluvíme na konkrétním termínu. Více informací, ukázky a kontaktní formulář naleznete v sekci Ukázkový pořad.

Do sekce Ukázkový pořad >