Lektor a jeho kompetence

Lektorem autorských seminářů a zakladatelem Akademie třetího věku je Ing. Petr Šika. Jako pedagog působí v akademickém prostředí čtyř států – v Česku, na Slovensku, v Německu a Rakousku. Gastdozentur absolvoval na ASH Berlin.

Praktické zkušenosti s vrcholovým řízením nasbíral ve funkci senátora akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni. Věnuje se pedagogické, literární a publicistické činnosti. Vedle Akademie třetího věku vede také Akademii Cesty změny. Za lektorskou činnost byl vyznamenán výroční plaketou Městské části Praha 7.

Kompetence

Lektor se tématicky věnuje oblastem zábavné historie a psychologie, zdravotního handicapu, bezbariérovému prostředí a péči o seniory. Na Fakultě zdravotnických studií ZČU zpracoval sborník vědeckých prací na téma: Příprava na stárnutí. Je autorem odborné publikace Historie a vývoj ortopedického vozíku.


Reference

Od počátku existence akademie lektor realizoval soubory přednáškových pořadů pro několik desítek měst, obcí a institucí.


Produkce

V rámci akademie produkuje samostatné autorské pořady a tématické skupiny multimediálních pořadů. Zároveň organizuje doprovodné akce jako např. tématické zájezdy Po stopách zábavné historie.

zdroj článku: KIZOB Brandýsek