Obchodní a organizační podmínky Akademie třetího věku platné od 1.1.2021

 1. Obecně
  Tyto obchodní a organizační podmínky akademie třetího věku upravují podrobnosti mezi objednatelem (dále“účastník“) a poskytovatelem služeb Akademie třetího věku (Jaroslava Taubrová, IČ 40027601 DIČ CZ6355241651).

 2. Přihláška a objednávka
  Přihláška účastníka na prohlídkovou trasu je provedena odesláním elektronického objednávkového formuláře. Provedením objednávky vyjadřuje účastník s těmito obchodními a organizačními podmínkami souhlas. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu a místa konání kurzu ze závažných důvodů – např. nemoc, nízký počet přihlášených přihlášených nebo vyšší moc. V tomto případě budou včas všichni objednatelé neprodleně informováni. V případě úplného zrušení termínu prohlídkové trasy ze strany poskytovatele bude platba vrácena v plné výši. Další vícenáklady (cestovné, ubytování) poskytovatel objednateli nehradí.

  Zrušení objednávky
  Objednatel může objednávku stornovat zasláním informačního e-mailu na kontaktní elektronickou adresu akademie. V případě stornování objednávky objednatelem budou ze zaplacené částky odečteny následující stornopoplatky:
  více než 30 dnů před termínem stornopoplatek činí 10% ceny objednávky
  30-16 dnů před termínem stornopoplatek činí 50% ceny objednávky
  15-0 dnů před termínem stornopoplatek činí 100% ceny objednávky

 3. Ceny a platby
  Platby jsou účtovány v Kč. Ceny jsou uvedeny na webových stránkách akademie. Uvedené ceny jsou četně DPH. Na základě zaslané objednávky je účastníkovi zasláno platební avízo. Při změnách cen je rozhodující částka uvedená v platebním avízu. Po připsání platby na účet poskytovale je na uvedenou mailovou adresu zaslán účetní doklad.

 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů
  Všichni přihlášení účastníci souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem registrace, propagace a fakturace. Údaje, které bude poskytovatel na základě souhlasu registrovaného subjektu zpracovávat, zahrnují identifikační a kontaktní údaje. Tyto údaje získá poskytovatel přímo od registrovaných subjektů, dalších uživatelů a z veřejných zdrojů. Účelem zpracování osobních údajů je myšlena nabídka produktů a služeb poskytovatele, a to prostřednictvím elektronických kanálů, marketingové zpracování s cílem poskytnutí nabídky a zkvalitnění služeb. Odsouhlasením poskytuje registrovaný subjekt souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům provozovatele, a to v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/678 ze dne 27.04.2016. Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Zůstává v platnosti do doby, dokud jej registrovaný subjekt neodvolá.Tento souhlas se týká i zpracování osobních údajů registrovaného subjektu od 25.5.2018, kdy vstupuje v účinnost legislativa EU pro zpracování osobních údajů. ***